top of page

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vztah při poskytování služeb mezi

Petrerm Pechmanem

IČ 63093634

se sídlem Jirečkova 11, 170 00, Praha 7

dále jako

dodavatelem

a

klientem

1. REZERVACE TERMÍNU FOTOGRAFOVÁNÍ

Závaznou rezervací termínu se dodavatel zaručuje profesionálním přístupem a zpracováním zakázky. Rezervace termínu fotografování je platná v okamžiku závazného potvrzení termínu ze strany klienta formou emailem, SMS zprávou nebo telefonátem.

 

2. DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Do deseti pracovních dnů od termínu fotografování svatby klient obdrží odkaz na stažení všech vybraných a postprodukčně upravených fotografií.

 

3. AUTORSKÁ PRÁVA A PUBLIKACE FOTOGRAFIÍ

Všechny fotografie (digitální negativy, tisky pořízené fotografem apod.) jsou chráněny autorským zákonem. Všechny pořízené fotografie jsou majetkem dodavatele, není-li předem určeno jinak. Všechny fotografované osoby souhlasí s fotografováním své osoby a s užitím snímků pro účely dodavatele a zavazují se využitím fotografií pouze za účelem své osobní prezentace jak ve formě elektronické, tak ve formě tištěné. Využití pro komerční účely (dodavatelem i klientem) podstoupením třetí straně (placená reklama apod.) je možné pouze se souhlasem jedné nebo druhé strany. Dodavatel se zavazuje publikovat fotografie s ohledem na soukromí a důstojnost fotografovaných osob. Všechny zvěřejněné fotografie na webových stránkách dodavatele a sociálních sítích (Facebook, Instagram apod.) disponují souhlasem daných osob. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat (písemně nebo emailem).

4. POSTPRODUKCE FOTOGRAFIÍ

Fotografie dodavatel edituje/upravuje s citem a předává je v plném rozlišení a nejvyšší kvalitě. Vzhledem k tomu, že je svatba převážně reportážní focení, edituje se expozice, kontrast, jas, barevnost a u portrétních fotek i malé nedostatky (např. jizvy a pupínky). Prioritním cílem je tvořit přirozené emotivní fotografie, které budou klientovi dělat radost, proto je různé žehlení pleti a formování postav v rozporu s filozofií dodavatele.

Digitální negativy ve formátu RAW není dodavatel povinen klientovi poskytnout.

 

5. ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

Digitální negativy ve formátu RAW jsou archivovány po dobu 6 měsíců od odevzdání zakázky, poté jsou tyto negativy, v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, smazány bez možnosti obnovení. Fotografie v ostatních formátech se archivují po dobu 6 měsíců. Pokud klient fotografie ztratí nebo dojde k jinému poškození, může si během doby archivace zdarma vyžádat jejich znovuzaslání online.

6. SOUHLAS S POUŽITÍM FOTOGRAFIÍ

Souhlas klienta s použitím fotografií je součástí smlouvy. Délka souhlasu se sjednává na dobu 15 let od data pořízení fotek, výhradně za účelem prezentace práce dodavatele.

 

7. ZÁRUKA, REKLAMACE A ODSTRANĚNÍ VAD

Závaznou rezervací termínu fotografování zakázky - svatby podle čl.1  klient potvrzuje, že se seznámil se stylem fotografování a způsobem zpracování svatebních fotografických zakázek, v tomto smyslu nebude brán na pozdější reklamace zřetel. Dodavatel potvrzuje, že se seznámil s požadavky klienta na zpracování jeho zakázky a zaručuje se profesionálním přístupem a zpracováním. Dodavatel poskytuje záruku po dobu 24 měsíců od předání díla na doplňkové služby jako je fotokniha, tištěné fotografie apod. a zavazuje se případné závady odstranit. Potvrzuje, že výrobu fotoknih, tisk fotografií apod. zajišťují kvalitní a ověření dodavatelé. Reklamace tisku fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby nebo špatné manipulace (deformace, škrábance a jiné viditelné vady), nikoli na základě barevnosti či světlosti/tmavosti tisku.

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Rezervační poplatek je splatný do týdne od potvrzení rezervace fotografem. Pokud není určeno jinak. Zbývající částka za služby je splatná v den svatby nebo 14 dnů od termínu svatby, hotově nebo převodem. Pokud není určeno jinak

9. CENY

Všechny ceny jsou uvedené v CENÍKu a jsou orientační. Cenové balíčky je možné upravovat podle přání zákazníka. Všechny uvedené ceny jsou bez 21%DPH 

10. ZRUŠENÍ REZERVACE / ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Klient i dodavatel mají právo na zrušení rezervace/odstoupení od smlouvy pokud jedna nebo druhá strana nedodrží/poruší dohodnuté smluvní podmínky. Vzhledem ke skutečnosti, že dodavatel již rezervovaný termín nenabízí dalším klientům, je dodavatel oprávněn požadovat storno poplatek za zrušení závazné rezervace termínu focení ve výši 5.000,- vč 21% DPH.. Pokud nastane nepředvídatelná životní situace, kdy je klient nucen svatbu zrušit/přeložit (úraz, dlouhodobá nemoc apod.), dodavatel klientovi umožní rezervovat si náhradní termín. Pokud se dodavateli/klientovi podaří najít jiného zájemce o rezervaci, je rez.poplatek vratný v plné výši.

11. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávání osobních údajů definují Podmínky užití a ochrany osobních údajů

12. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tyto OP jsou platné od 20. 2. 2019

13. Objednáním služeb klient potvrzuje, že je s těmito OP srozuměn, vyjadřuje svůj souhlas s jejích zněním a že je v plném rozsahu akceptuje

bottom of page